کنسول آمریکا در کراچی از بندر‌ گوادر در بلوچستان غربی دیدار کرد.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، ‏انجیلا اگلر کنسول سفارت آمریکا در کراچی برای اولین بار بعد از ۱۵ سال از بندر استراتژیک #گوادر در بلوچستان غربی دیدار کرد.

این دیدار از آنجا اهمیت دارد که چین این بندر را تحت کنترل خود گرفته و حتی قرار است دور تا دور شهر #گوادر را دیوار و فنس کشی کند.

گوادر و چابهار از شهرهای استراتژیک بلوچستان بر دریای مکران اند که چین و هند سرمایه گذاری های کلانی برای توسعه اقتصادی خود در آن مناطق آغاز کرده اند.

تنشهای رقابتی و منفعتی بین چین، پاکستان، هند، آمریکا، روسیه و ایران یک بار دیگر، سرزمین بلوچستان را به محل توجه جهانی تبدیل کرده است.

دو بندر مهم و استراتژیک گوادر و چابهار در خاورمیانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند؛ اما از آنجایی که اختیار آن به دست ملت بلوچ نیست، حکومت خامنه ای و پاکستان در حال معامله آن با کشورهای دیگر جهت ادامه طول عمر حکومت های خود هستند.