دبیرکل حزب بلوچستان راجی تپاکی در راستای تقویت ارتباط با ملت گیلک و مردم کاسپین با شهرام شادپور دبیرکل حزب دمکرات کاسپین دیدار داشت.

در این دیدار دوستانه حبیب الله بلوچ از روابط تاریخی بلوچها با جنبش گیلان میرزا کوچک خان و نزدیکی های زبانی و سرنوشت مشترک دو ملت بلوچ و گیلک و بر ضرورت تقویت ارتباط دو جانبه و چند جانبه ملتهای تحت ستم صحبت کرد.

جناب شهرام شادپور دبیر کل حزب دمکراتیک کاسپین نیز با بر شمردن مبارزات تاریخی دو ملت همچنین از فعالیت های معاصر مردم گیلان خصوصا در جنبش اخیر زن زندگی آزادی صحبت نمود. وی همچنین فعالیت های ملت بلوچ را که «طولانی ترین اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی» را رقم زدند را ستود.

دو طرف همچنین بر همکاری های مشترک هر چه بیشتر ملت بلوچ و گیلک در راستای رسیدن به حقوق پایمال شده خود تاکید کردند.