نیروهای امنیتی پاکستان پیکر شهید بانو کریمه بلوچ را ربودند.

به گزارش رصد بلوچستان، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۴ ژانویه مصادف با ۵ بهمن ماه ۹۹، صدها تن از مردم بلوچ بهمراه خانواده ی بانو کریمه وارد فرودگاه کراچی شدند تا جسد بانو را تحویل بگیرند اما نیروهای پاکستانی از ورود آنها به داخل جلوگیری کرده اند.

میرمحمد علی تالپور و یوسف مستی خان بعنوان نماینده وارد فرودگاه شده و خواستار تحویل گرفتن پیکر شهید شدند اما نیروهای امنیتی فرودگاه از تحویل دادن جسد سرباز زده اند.

نیروهای پاکستانی میگویند اجازه نمیدهیم نماز میت در کراچی برگزار شود.

طبق گزارشات، نیروهای پاکستانی قصد دارند مراسم تدفین در سکوت خبری و بدون حضور مردم انجام شود به همین دلیل میخواهند جسد را توسط هلیکوپتر به شهر تربت منتقل کنند.

سازمان حقوق بشر جنوب آسیا طی نوشتن رشته توئیتی این عمل شنیع (ربودن جسد) را یک عمل بیشرمانه عنوان کرد.

طبق خواسته ی خانواده ی شهید بانو کریمه، قرار بود نماز جنازه در پارک مولوی عثمان در منطقه ی لیاری کراچی خوانده شود و پیکر جهت تدفین به #تمپ منتقل شود اما نیروهای پاکستانی جلوی برگزاری مراسمات را گرفته و صدها نیروی پلیس منطقه ی لیاری را در محاصره ی خود درآورده اند.

گفتنی‌است در شهر کراچی حکومت نظامی اعلام شده است و از ورود خودروها به کراچی از سمت بلوچستان جلوگیری می‌شود و محل تعیین شده برای برگزاری نماز جنازه در کراچی در محاصره شدید ارتش پاکستان است.