موارد مثبت مبتلا به کرونا در بنگلان مملکت بلوچستان نسبت به هفته گذشته با رشد ۱۳۳ درصدی مواجه شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، دکتر احمدپور رییس بهداشت و درمان #بنگلان مملکت بلوچستان گفته، موارد مثبت کرونا نسبت به هفته گذشته ۱۳۳ درصد در این شهرستان افزایش داشته است.

به گفته احمدپور، افزایش دو درصدی بروز کرونا در شرکت های نفتی نسبت به هفته گذشته و ۲۳ درصد از مبتلایان کرونا از زنان خانه دار است که ۱۶ درصد مبتلایان کرونا از مجموعه نظامی و شرکت های نفتی است که ۱۹ درصد شغل آزاد بوده است.

دکتر احمدپور اظهار تاکید کرده که روند رو به افزایش مبتلایان کرونا نگران است که برای این مهم اکنون بهداشت و درمان #بنگلان ۷ درصد نمونه گیری های خود را افزایش داده است.

وی یادآور شده، در حال حاضر #لیردف، #گنگان و شهر #بنگلان بیشترین آلودگی را از لحاظ ویروس کرونا در این شهرستان دارند.

گفتنی است، ویروس انگلیسی کرونا نیز در شهرهای جغرافیای ایران شیوع پیدا کرده و بر نگرانی شهروندان در سایه سوء مدیریت جمهوری اسلامی افزوده است.