یک تبعه اهل افغانستان پس از ۱۷ سال زندان در پهره از اعدام رهایی پیدا کرد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، یک زندانی در ایرانشهر که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی پیدا کرد.

در گزارش هرانا آمده که عضو اصلی شعبه شماره چهار شورای حل اختلاف #پهره در این خصوص گفت: “این زندانی که تبعه افغانستان است، متهم است که در سال ١٣٨۵ در پهره پدر همسرش را به قتل رسانده است.”

اکبر نوروزی افزود: “متهم پس از تحمل بیش از هفده سال حبس، با رضایت اولیای دم از اعدام نجات پیدا کرد.”