دو زندانی محکوم به اعدام با پادرمیانی امام جمعه اهل سنت دزاپ از اعدام رهایی یافتند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۹، دو زندانی محکوم به اعدام با پا در میانی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی دزاپ و گرفتن رضایت از اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.

حمید رضا بندانی رئیس شوراهای حل اختلاف بلوچستان در این مورد گفته است: ”اختلاف بین دو طایفه در زاهدان با تلاش اعضای شورای حل اختلاف مسجد مکی دزاپ پس از چندین سال به سازش ختم شد.“

این هشتمین بخشش و رهایی شهروند بلوچ از اجرای حکم اعدام در یکسال گذشته است.