آمار مبتلایان به ویروس کرونا در نهبندان مملکت بلوچستان همچنان در حال افزایش است.

به گزارش رصد بلوچستان، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در #نهبندان مملکت بلوچستان با شناسایی ۱۲ مورد مثبت در شبانه روز گذشته به ۱۸۶ نفر رسید.

از ۱۲ نفر شناسایی شده جدید، وضعیت جسمانی سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

با توجه به اینکه نهبندان مملکت بلوچستان رسانه ای مناسب برای پوشش خبرهای این منطقه و اعلام آمار دقیق مبتلایان به کرونا ندارد، شمار مبتلایان می تواند چندین برابر آمار اعلام شده باشد.

یکی از شهروندان #نهبندان مملکت بلوچستان در این مورد گفت: “جمهوری اسلامی عمدا آمار دقیق مبتلایان را اعلام نمی کند و این باعث نگرانی شدید مردم شده است.”