با افزایش اعتراضات در بلوچستان و سطح بیداری و فعالیت های مردمی ، جمهوری اسلامی نیز با روش های مختلف به دنبال انتقام گیری از مردم است.

طبق گفته ی مردم این شهر، این روزها فشار دولت بر کل مردم زاهدان منسجم شده است به طوری که قبض‌های برق این ماه چند برابر از ماه های گذشته بود «و مأمورین خانه به خانه سر می زدند و هشدار می دادند که اگر قبض برق را تا چند روز آینده پرداخت نکنید برق را بر روی مردم قطع خواهیم کرد.»

همچنین در روزهای گذشته بدون اشاره به دلیل خاصی به تمام کسبه‌های بازار مشترک و خیابان کوثر از طرف شهرداری اخطاریه آمده که مغازه‌هایتان را در چند روز آینده پلمپ خواهیم کرد.

جمهوری اسلامی به روش های مختلف به دنبال بدتر کردن وضعیت زندگی و انتقام گیری از مردم زاهدان است ما از عموم رسانه ها درخواست داریم که با حساسیت بیشتر خبرهای زاهدان به عنوان کانون اصلی انقلاب را دنبال کنند.