معترضان ناشناس با تیراندازی به سمت خودروی هنگ مرزی در جکیگور باعث زخمی شدن دو مامور شدند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۲۷ اسفند ماه ۹۹، معترضان ناشناس به سمت خودروی هنگ مرزی در جکیگور تیراندازی کرده که دو تن از ماموران زخمی شده اند.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”معترضان ناشناس بر روی پل #جکیگور، خودروی تایلندی هنگ مرزی را هدف قرار داده اند که دو تن از ماموران زخمی شده اند.“

این منبع در ادامه گفت: ” نیروهای سپاه و هنگ مرزی صبح امروز به سر صحنه آمده و خودروی مورد هدف قرار گرفته شده را با خود برده اند.“

این منبع افزود: ”در هفته گذشته در دو راهی #پیشین شهرستان #راسک نیز یک خودروی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات مورد هدف معترضان ناشناس قرار گرفته که یک نفر از این نیروها زخمی شده بود.“

این منبع گفت: ”با زخمی شدن یکی از نیروهای وزارت اطلاعات، ماموران دیگر فرار کرده و این مامور زخمی شده را رها کردند که توسط مردم محلی به پایگاه هنگ مرزی در جکیگور رسانیده شده است.“

مقامات جمهوری اسلامی در بلوچستان تاکنون نسبت به زخمی شدن ماموران هنگ مرزی جکیگور با تیراندازی معترضان ناشناس اظهارنظری نکرده اند.

پس از کشتار سوخت بران توسط سپاه، معترضان ناشناس در حال هدف قرار دادن ماموران امنیتی در بلوچستان هستند و این اقدامات روزانه در حال افزایش است.