روز چهار‌شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۲، یک بلوچ به نام مسعود جمشیدزهی۲۴ ساله فرزند مجید اهل پهره با تیراندازی نیروهای نظامی زخمی و پس از آن بازداشت شد.

گفته می شود، مسعود توسط ماموران کلانتری۱۳ پهره در خیابان کارگر، با خودرو خود در حال تردد بوده که با تعقیب و گریز ماموران و شلیک به وی از ناحیه پا زخمی شده و پس از توقف خودرو بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

از دلیل بازداشت و وضعیت مسعود تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.