شامگاه شب گذشته ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲، افراد مسلح ناشناس در خیابان بعثت میلان بابا طاهر به سمت یک خودروی پژو پارس تیراندازی کرده اند و یک زن در این تیراندازی با اصابت گلوله ساچمه ای زخمی شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر رصد گفت: «شامگاه شب گذشته ساعت ۱۰ شب افراد مسلح ناشناس به سمت خودرویی که جلوی درب منزل پارک بوده است اقدام به تیراندازی کرده اند و یک زن که داخل حیاط منزل بوده است تیر ساچمه ای به پایش اصابت کرده و زخمی شده است.»

بنابر گفته منبع مطلع این شخص با کسی مشکل شخصی و دشمنی نداشته است.

از انگیزه افراد مسلح و تیراندازی به سمت خودرو اطلاعی در دسترس نیست.

پیشتر در جریانی مشابه در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۲ خودروی های پارک شده اساتید مخزن العلوم خاش در خیابان سرباز که برای نشست مشورتی به منزل یکی از استاتید رفته بودند مورد هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته بودند.