نماینده چابهار از اضافه شدن دو بخش، یک شهرستان و شهر جدید در حوزه انتخابیه خود خبر داد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در راستای زمینه سازی برای تقسیم بلوچستان در حال افزایش شهرستان ها و بخش هاست که در این بین نمایندگان بلوچ دانسته یا ندانسته برای فراهم کردن زمینه با آن همگام شدند.

نمایندگان بلوچ در حالی راه توسعه و پیشرفت در بلوچستان را افزوده شدن شهرستان ها و بخش ها عنوان کردند که صاحب نظران بلوچ به شدت مخالف آن هستند.

با توجه به ارتقای بخش ها به شهرستان در برخی مناطق بلوچستان در سایه نبود حداقل امکانات شهری، فعالین بلوچ این اقدامات را در راستای تقسیم استان بیان کردند.

مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت #سراوان در این مورد گفته بود: «تبدیل بی ضابطه روستاها به شهر و بخش ها به شهرستان در بلوچستان بدون توجه به زیرساخت ها موجب عدم پیشرفت و توسعه است.»

مولوی ساداتی همچنین گفته، «تقسیمات بدون آماده کردن زیرساخت های مناسب خدمتی به مردم نیست بلکه مردم هزینه زندگی شهری را می پردازند بدون آن که از حداقل امکانات و مزایای زندگی شهری بهره مند باشند.»

معین‌الدین سعیدی نماینده مردم جنوب بلوچستان در مجلس گفته است: ”در تقسیمات جدید کشوری یک شهرستان، دو بخش و یک شهر جدید به جنوب بلوچستان اضافه خواهد شد؛ بخش #زرآباد به شهرستان تبدیل می‌شود که مشتمل بر بخش مرکزی و #سورو است، هم‌چنین روستای صیادی #تیس به شهر تبدیل می‌شود. به جای بخش #زرآباد، دهستان #کهیر در حوزه شهرستان ##کنارک به بخش تبدیل می‌شود تا شهرستان کنارک مشتمل بر دو بخش کهیر و مرکزی شود.“

سعیدی گفته، «در حوزه شهرستان #چابهار دهستان #پیر_سهراب تبدیل به بخش خواهد شد تا بخش‌های این شهرستان به سه بخش شامل پیرسهراب، #پلان و مرکزی ارتقا یابد. روستا و بندر راهبردی #بریس هم به شهر تبدیل می‌شود.»

سعیدی تقسیمات حاضر را جهت توسعه عنوان کرده و افزوده است: ”شاخص‌های توسعه‌ای جنوب بلوچستان فاصله معناداری با متوسط کشوری دارد که امیداریم با تقسیمات کشوری و ارتقا به شهرها و دهستان‌ها بخشی از محرومیت‌ها که به‌دلیل فاصله‌های زیاد و طولانی با مراکز خدماتی به وجود آمده جبران شود.“

لازم به ذکر است، دهستان #آهوران به مرکزیت #چانپ در شهرستان #گیه هفت سال پیش به بخش ارتقا پیدا کرده اما مردم آن همچنان از حداقل امکانات اداری محروم هستند و مجبورند به بخش #اسپکه مراجعه کنند.