انور عالی زهی زندانی بلوچ، قبل از اجرای حکم اعدام توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

به گزارش رصد بلوچستان، “انور عالی زهی” زندانی بلوچ محکوم به اعدام که حکم او در ۳۰ دی ماه ۹۹ در زندان مرکزی #دزاپ اجرا شده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آثار آن بر بدن و صورت او نمایان بود.

عالی زهی حین اجرای حکم اعدام مقاومت کرده بود که توسط ماموران زندان مرکزی #دزاپ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته که کبودی آن بر صورت و بدن او مشخص بوده است.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر کمپین گفت: ”انور به دلیل اطلاع از پرداخت مبالغ هنگفت توسط خانواده در ازای آزادی اش به وکلا و واسطه ها امیدوار بود تا اجرای حکم آن لغو شود.“

این منبع افزود: ”بر همین اساس او در حین اجرای حکم اعدام مقاومت کرده اما با ضرب و شتم مسئولین زندان مرکزی دزاپ روبرو شده و با زور حکم را بر او اجرا کردند.“

این منبع مطلع همچنین گفته که، آثار جراحات و شکستگی گردن در نقاط مختلف بدن او مشهود بوده است.