پل روستای چاه علم و چاه بید زهکلوت در حال تخریب است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم نظارت بر دستگاه های اجرایی و عدم ایمن سازی پروژه های عمرانی خود باعث شده پل های ساخته شده توسط آن استحکام لازم را نداشته باشد.

پل روستای #چاهعلم و #چاهبید #زهکلوت شهرستان #رودبار_جنوب مملکت بلوچستان که توسط سپاه پاسداران احداث و افتتاح شده پس از چند سال در حال تخریب شدن است.

از آنجایی که این پل استاندارد های لازم را ندارد و هر لحظه احتمال ریزش این پل وجود دارد، می تواند خطر آفرین باشد و فاجعه به بار آورد.

یکی از شهروندان #رودبار_جنوب مملکت بلوچستان در این مورد گفت: “این پل چند سال بیشتر از افتتاح آن نمی گذرد اما به دلیل عدم نظارت جمهوری اسلامی و سوءمدیریت مسئولین در حال تخریب است.”

اکثر پروژه های عمرانی در غرب مکران پنج سال پس از افتتاح آن عمر ندارند، فرسوده و از بین می روند.

لازم به ذکر است این پروژه توسط پیمانکاران سپاه پاسداران اجرا و افتتاح شده است.