قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض فاحش حقوق بشر، در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

به گزارش رصد بلوچستان، در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه ۲۶ آذر برگزار شد، ۸۲ کشور عضو سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی کانادا را در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

در این رای گیری ۱۷ کشور عضو سازمان ملل شرکت نکردند و ۳۰ کشور از جمله عراق، اندونزی و لبنان نیز رای مخالف به صدور این قطعنامه داده‌اند.

آبان ماه گذشته بود که این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی با ۷۹ رای موافق و ۳۲ رای مخالف به‌ تصویب رسیده بود.

در این قطعنامه به موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعترافات اجباری و تحت شکنجه، اعدام کودک مجرمان، مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، فشار علیه اقلیت‌ها از جمله شهروندان بهاییان، اشاره و از جمهوری اسلامی خواسته شده بازداشت‌ شدگان اعتراضات صلح‌آمیز آبان ۹۸ و دی ۹۶ ماه را آزاد و احکام سنگین آن‌ها را لغو کند.

در این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده، تضمین کنند که هیچکس در ایران، مورد شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد و تضمین کنند که تمامی ادعاهای مربوط به شکنجه بی درنگ و بی طرفانه مورد تحقیق قرار گیرد.

همچنین مصرانه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که به استفاده گسترده و سیستماتیک دستگیری‌ها و بازداشت خودسرانه به شمول استفاده مستمر از این اقدام و ناپدید کردن اجباری و حبس انفرادی در مورد افراد دو تابعیتی و خارجی پایان دهد، آنانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد و در مورد سرنوشت و محل اشخاصی که به طور اجباری ناپدید شده‌اند، گزارش دهد.