مساله اعتراضات سراوان، کشتن سوختبران بلوچ در صدر و همه ده هشتگ برتر توییتر است.

به گزارش رصد بلوچستان، روز جاری سه شنبه ۵ اسفند در پی قتل تعداد زیادی از شهروندان بلوچ در مرز سراوان که دستکم ۱۶ کشته و زخمی محرز شدند، و آماری تا ۳۷ و ۵۰ کشته و زخمی نیز بیان شده ، تجمعات گسترده ای در سراوان صورت گرفت.

موضوع سوختبران نه تنها با خشونت سپاه خاموش نشد بلکه به صدر اخبار و گزارشات رسانه ها و‌تلویزیون ها قرار گرفت و در توییتر و‌دیگر شبکه های اجتماعی تبدیل به ده ترند برتر شد.