سارقان پس از سرقت چهار راس گاو در شهرستان گیه، آنها را سر بریده و گوشت آنها را با خود بردند.

به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، سارقان در شهرستان #گیه، چهار راس گاو در یک گاوداری در روستای #چاه_علی را به سرقت بردند.

سارقان پس از سرقت و خارج کردن گاوها از گاوداری، در اطراف روستای #چاه_علی آنها را سر بریده و گوشت آنها را با خود برده اند.

این گاوداری که چهار راس گاو آن توسط سارقان به سرقت برده شده است، متعلق به “سیدبخش رئیسی” بوده است.

آقای رئیسی برای پیدا کردن و شناسایی سارقان توسط مردم خبر از پاداش ۱۰ میلیون تومانی داده است.

ملت بلوچ بر این باور رسیده اند که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی آن اقدام و اراده ای در راستای تامین امنیت بلوچستان ندارند و خود دست به کار شده اند.

کنشگران بلوچ از عموم مردم خواسته اند تا گروه های «پلیس سرمچار» را برای تامین امنیت منطقه و روستاهای خود تشکیل دهند.