رئيس اداره محيط زيست كهنوج مملکت بلوچستان در منطقه بندكوه، حين انجام ماموريت از کوه سقوط کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، حسین عبدالله زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان #کهنوج مملکت بلوچستان حین انجام ماموریت در منطقه بندکوه از کوه سقوط کرده و زخمی شد.

عبدالله زاده از ناحیه سر و پا دچار شکستگی شده است که هم اکنون در بیمارستان #کهنوج بستری است.

اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان در شرح ماجرا اعلام کرده که رئیس اداره حفاظت محیط زیست #کهنوج مملکت بلوچستان در حال شرکت در جلسه‌ای اداری بوده است که به وی اطلاع می‌دهند یک گروه شکارچی به منطقه بندکوه وارد شده اند.

عبدالله زاده بلافاصله جلسه را ترک و به همراه همکارانش، خود را به سرعت به منطقه رسانده، شکارچیان که خود را در بند ماموران می‌بینند اقدام به فرار می‌کنند و به کوه می‌زنند که حین عملیات تعقیب و گریز عبدالله زاده از کوه پرت و دچار سانحه می‌شود.

پزشک معالج عبدالله زاده حال عمومی وی را خوب و تحت کنترل اعلام کرده است.