قطعی چند روزه آب در شهر لیردف شهرستان بنگلان، شهروندان بلوچ را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، با سوء مدیریت جمهوری اسلامی، قطعی آب در شهر #لیردف شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان باعث نارضایتی شدید اهالی این شهر شده است.

رئیس شورای شهر #لیردف گفت: “شکستگی چند باره خط لوله اصلی به مخزن آب باعث قطعی آب شده است و طی دو روز گذشته پرسنل آبفا در تلاش هستند این مشکل را مرتفع نمایند”.

وی در ادامه بیان کرد: “از روز گذشته تانکر سیار شهرداری سرگرم آبرسانی به محلات شهر است و احتمالا ترمیم شکستگی لوله به مخزن امشب یا فردا انجام شود و این کم آبی مرتفع خواهد شد”.

رمضانی افزود: “برای حل این مشکل مهم قرار است لوله گذاری جدیدی انجام شود تا فرسودگی لوله ها باعث قطعی آب نشود”.

گفتنی است، ناکارآمدی و عدم نظارت جمهوری اسلامی باعث شده تا مسئولین در قبال مسئولیت‌های خود بی‌توجه باشند و این امر شرایط را برای شهروندان سخت کرده است.