در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی، وضعیت بازار گوجه فرنگی با کمبود و افزایش قیمت آن قرمز است.

به گزارش رصد بلوچستان، صادرات بی رویه گوجه فرنگی به خارج از مرزهای جغرافیای ایران، آن را دچار کمبود و قیمت آن را با افزایش چند برابری مواجه کرده که قشر نیازمند جامعه توان خرید آن را ندارد.

این در حالیست که کشورهای همسایه به دلایل مختلف از خرید گوجه فرنگی جغرافیای ایران که جمهوری اسلامی در حال ترانزیت و فروش آن است امتناع کرده که در نقاط صفر مرزی دپو شده و به دست مردم جغرافیای ایران نمی رسند.

با توجه به افزایش صادرات گوجه فرنگی و دیگر صیفی جات توسط جمهوری اسلامی، این کمبود انتقاد و گلایه شدید شهروندان را از وضعیت موجود به همراه داشته است.

یکی از شهروندان در این مورد گفت: “قیمت گوجه فرنگی روزانه در حال افزایش است و مسئولین با بی تفاوتی نسبت به آن اقدامی در دستور کار ندارند، قشر ضعیف جامعه حتی توان تامین و خرید ابتدایی ترین نیازهای خود در سایه جمهوری اسلامی را ندارد و نسبت به آن دلسرد و زده شده است.”

لازم به ذکر است، در برخی شهرها قیمت هر کیلو گوجه فرنگی به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است.