به دلیل افت شدید قیمت گوجه، کشاورزان بلوچ متحمل خسارت هنگفت می شوند.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی، کشاورزانی که میلیاردها تومان پول صرف آن کرده در حال ضرر و زیان های هنگفت هستند.

عیسی سردارزهی جوان بلوچ اهل روستای #کهن از توابع شهرستان #پنوچ یکی از کشاورزان است که با صرف هزینه های هنگفت و افت قیمت متحمل خسارت هنگفت شده است.

جمهوری اسلامی به دلیل بی تفاوتی نسبت به کشاورزان و ورود دلالان به بازار، باعث افت شدید قیمت ها شده است.

به گفته کشاورزان بلوچ، فروش محصولات کشاورزی با هزینه هایی که آنها انجام دادند بسیار پایین بوده و علاوه بر این که سودی داشته باشند دچار ضرر شده اند.

وضعیت بد اقتصادی و عدم توجه جمهوری اسلامی به اقشار مختلف جامعه، آنها را در وضعیت بسیار بد و نگران کننده قرار داده است.