جمهوری اسلامی در حال ساخت پایانه دوم صادرات نفت خام کشور در بنگلان است.

به گزارش رصد بلوچستان، سواحل مکران با موقعیت استراتژیک و حایز اهمیت خود بیش از پیش توجه جمهوری اسلامی، چین، روسیه و … را به خود جلب کرده است.

جمهوری اسلامی پس از تحریم های نفتی ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به شدت احساس ترس کرده بود که برای دور زدن تحریم ها و فروش نفت، شروع به ساخت پایانه دوم صادرات نفت خام کشور در #کوهمبارک #بنگلان مملکت بلوچستان کرد.

از سوی دیگر نیز چین و روسیه بیش از پیش به دنبال سواحل مکران و بندرگاه های مهم و استراتژیک آن هستند که جمهوری اسلامی با قراردادی ۲۵ ساله سواحل جنوب جغرافیای ایران را به دولت چین داده است.

نفت خام پایانه دوم صادرات نفت خام کشور واقع در #کوهمبارک #بنگلان از بندر گوره بوشهر به طول ۱۱۰۰ کیلومتر تامین می شود که ساخت مخازن ذخیره سازی نفت و تاسیسات صادرات نفت آن در حال انجام است.

ساخت مخازن و برخی از تاسیسات حساس این پایانه توسط شرکت کیسون در حال انجام است.

با توجه به اقدامات انجام شده توسط جمهوری اسلامی در سواحل مکران، مردم بلوچ که متعلق به این منطقه هستند تاکنون سهمی از اشتغال زایی در آن نداشته اند و در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.

جمهوری اسلامی تنها به فکر استفاده از ظرفیت های منطقه ای و استراتژیک برای خود است و شهروندان بومی منطقه برای او قابل اهمیت و ارزش نیستند.