فرهاد زاده مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس خبر داده که سکونت در شهر جدید تیس ۴ شرط دارد.

وی بدون اشاره به ۴ شرط در توضیح بیشتر گفت: ما از اواسط سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی ثبت نام از متقاضیان را همزمان با سراسر کشور در شهر جدید تیس کلید زدیم و ساخت ۹۲۰ واحد را آغاز کردیم.

وی به پالایش و انتخاب افراد خاص برای تیس اشاره کرد و گفت: ما در مجموع برای سکونت در شهر جدید در حال ساخت تیس ۱۳ هزار ثبت‌نامی داشتیم که بعد از بررسی و پالایش تنها ۱۸۰۰ نفر واجد شرایط چهارگانه را انتخاب کردیم.

وی گفت زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید تیس هیچگونه معارضی ندارد.

وی با بیان اینکه ساخت این منازل هیچ مخالف و معارضی ندارد گفت: هم‌اکنون در حال انعقاد قرارداد ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی دیگر هستیم تا تکلیفمان را در ۴ ساله نهضت ملی مسکن که ساخت ۱۴۲۰ واحد مسکونی در شهر جدید تیس است، محقق کنیم.

فعالان بلوچ معتقد اند که از جمله شرط های ناگفته ۴ گانه در اسکان جمعیت جدید فارس یا غیر بومی بودن است.