با وجود معادن مختلف در بلوچستان، مردم بلوچ همچنان از حداقل امکانات و محرومیت ها رنج می برند.

به گزارش رصد بلوچستان، سرزمین پهناور بلوچستان با وجود دارا بودن ذخایر هنگفت معدنی و استخراج و تداوم اکتشافات توسط جمهوری اسلامی، مردمان آن به لطف جمهوری اسلامی با بی سابقه ترین محرومیت ها دست و پنجه نرم می کنند.

بلوچستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی که در حوزه ذخایر معدنی دارد، استخراج ذخایر آن توسط جمهوری اسلامی صورت می گیرد و ملت بلوچ سهمی از آن ندارند.

داوود شهرکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بلوچستان گفته است: “ذخیره کلی مواد معدنی کشف شده در استان تاکنون بالغ بر یک هزار و ۱۲۶ میلیون تن بوده که از این میزان ۷۶۳ میلیون تن در حال بهره‌برداری و ۳۶۳ میلیون تن نیز شناسایی شده که آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است.”

وی با اشاره به اینکه بلوچستان دارای معادن غنی طلا در مناطق مختلف است، افزود: “محدوده «خارستان- بیدستر» یکی از این معادن است که در شهرستان  تفتان به زودی به مرحله بهره برداری می‌رسد.”

با توجه به ادعای مسئولین مربوطه، سهم مردم بلوچ از معادن و سرمایه های هنگفت، تبعیض، فقر تحمیلی، فشارهای فراقانونی و … است.