عدم توجه مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به ساماندهی شتر های سرگردان در جاده های غرب مکران مردم را در تنگنا قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، بی تفاوتی جمهوری اسلامی برای ساماندهی شترهای سرگردان در جاده های غرب مکران و عدم نصب شب نما بر آنها باعث تصادفات بیشماری در این منطقه شده و با وجود پیگیری های مکرر تاکنون اقدامی انجام نشده است.

با توجه به راه ارتباطی نامناسب و عرض کوتاه جاده در منطقه #بنگلان و میناب تا #زرآباد و #کنارک، شترهای سرگردان نیز مزید بر علت تصادفات در این منطقه شده اند.

سالانه بسیاری از شهروندان بلوچ در جاده های غیراستاندارد و ناایمن غرب مکران مملکت بلوچستان با برخورد با شترها کشته و زخمی می شوند.

به گفته شهروندان این منطقه، تاکنون بیش از ۵۰ شهروند در اثر برخورد و تصادف با این شترها جان خود را از دست داده اند.

با توجه به حساسیت موضوع و خطرآفرین بودن آن، مسئولین جمهوری اسلامی اقدامی برای نصب شب نما بر روی شترها انجام نداده و این بر نگرانی مردم این منطقه و مسافران افزوده است.

همچنین در منطقه #سیریک و #لیردف که پروژه ی ساخت و ساز جاده آن در حال انجام است، پس از گذشت سال ها تاکنون به اتمام نرسیده و مردم از طریق جاده خاکی مجبورند تردد کنند.