شهرستان دلگان با جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر فاقد یک پزشک در بیمارستان امام رضا است.

به گزارش رصد بلوچستان، بیمارستان امام رضا شهرستان #دلگان که زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی #پهره است فاقد یک پزشک برای معاینه و معالجه بیماران است.

با توجه به شرایط حاد کرونایی در بلوچستان و نیاز مبرم شهروندان به پزشک و خدمات بهداشتی و درمانی، اهالی شهرستان #دلگان از حداقل ها محروم هستند.

شهرستان دلگان بالغ بر ۷۵ هزار نفر جمعیت است که به دلیل سوء مدیریت مسئولین و عدم توان جمهوری اسلامی در مدیریت مملکت، شهروندان با کمبود امکانات پزشکی و درمانی رنج می برند.

بسیاری از بیماران اورژانسی این شهرستان به دلیل نبود پزشک و خدمات بهداشتی و درمانی مناسب مجبورند به شهرستان #پهره مراجعه کنند که علاوه بر مسافت طولانی هزینه های دیگری را نیز برای آنها به همراه دارد.

این در حالیست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی #پهره کمبود ها و عدم امکانات مناسب پزشکی و درمانی برای حوزه های تحت پوشش خود را رد می کند و حاضر به رفع کمبودها و محرومیت ها نیست.