مردم بلوچ در اعتراض به تخریب مساجد و منازل مسکونی اقدام به شعار نویسی کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم بلوچ در اعتراض به تخریب مصلای اهل سنت #پهره و منازل مسکونی در مناطق مختلف بلوچستان، اقدام به شعار نویسی کردند.

این شعارنویسی ها توسط مردم بلوچ در حالی صورت گرفته که آنها پایه اساسی مشکلات در بلوچستان را جمهوری اسلامی قلمداد می کنند.

شعارهایی که بر روی دیوار ها نوشته شده عبارتند از: «راه جلوگیری از تخریب مساجد و منازل ملت بلوچ، براندازی است» و «این استعمار است که ریشه مشکلات بلوچستان است» بوده است.