بیش از دو هزار بیمار مبتلا به دیابت در شهرستان گیه (نیکشهر) شناسایی شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، مبتلایان به بیماری دیابت در شهرهای مختلف بلوچستان بویژه در شهرستان #گیه در حال افزایش هستند که تنها در شهرستان گیه بیش از دو هزار مبتلای به آن شناسایی شده است.

صیدی بلوچی، رئیس مرکز بهداشت #گیه گفته است: “در جغرافیای ایران بیش از پنج و نیم میلیون نفر از افراد بالای ۲۵ سال مبتلا به دیابت هستند و به عبارت دیگر حداقل ۱۱ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال از بیماری دیابت رنج می برند و حداقل ۲۵ درصد این بیماران از بیماری خود آگاه نیستند.”

بلوچی افزوده است: “در شهرستان #گیه دو هزار و ۴۶۶ بیمار دیابتی شناسایی شده است که ۵۰ درصد بیماران ما هنوز شناسایی نشده اند.”

در حالی روند رو به رشد مبتلایان به دیابت در بلوچستان و سیستان در حال افزایش است که انسولین در داروخانه ها برای بیماران دیابتی به سختی تهیه می شود و شرایط را برای بیماران دیابتی سخت کرده است.