معاون امور اقتصادی استاندار گفته که برای جلوگیری از اسراف و قاچاق آرد، نان در بلوچستان و سیستان یارانه ای خواهد شد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۵ تیرماه ۱۴۰۱، شهرکی معاون امور اقتصادی استان خبر از نصب کارت خوان هایی در سراسر استان جهت کنترل میزان فروش و جلوگیری از شلوغی ها و عدم قاچاق آرد و نان داده است.

شهرکی معاون امور اقتصادی استاندار گفت: «کنترل و ساماندهی عرضه نان هیچ تغییری در قیمت نان نخواهد داشت و طبق روال گذشته با قیمت مصوبه سال قبل نان عرضه می شود.»

وی افزود: «نصب کارت‌خوان ها برای انتخاب نان و قیمت نان در نانوایی ها انجام شده است و این کارت صرفا جهت کنترل میزان فروش نان است که بتوانند یارانه را به نانوایی بدهند و هیچ تغییری در نحوه پرداخت و عرضه نان به مردم صورت نخواهد گرفت.»

شهرکی همچنان به این موضوع اشاره کرد که کنترل میزان تحویل آرد برای فروش به نانوایی ها باعث می‌شود که بخش زیادی از آرد تحویلی به صورت سیستمی کنترل شود.

این در حالیست که بسیاری از بلوچ ها در بلوچستان و سیستان از هویت ایرانی و فاقد شناسنامه و از داشتن یارانه محروم هستند.

بر اساس این گزارش، بیش از صد هزار بلوچ فاقد شناسنامه در بلوچستان و سیستان وجود دارد که تا به الان هیچگونه کمک و یارانه ای به آنها تعلق نگرفته است و با انجام طرح نصب کارتخوان و یارانه ای کردن نان برای جلوگیری از قاچاق، ممکن است خیلی از این شهروندان با مشکل تهیه نان مصرفی دچار شوند.

در سایه ناکارآمد جمهوری اسلامی و عدم رفع معضلات و مشکلات روز به روز به مشکلات بلوچ ها اضافه می‌شود و باعث بروز و گسترش فقر در بلوچستان و سیستان می‌شود نه تنها یارانه ای کردن نان مشکلی در این استان رفع نمی کند بلکه به بار معضلات و مشکلات مردم اضافه می‌کند.