کلنگ زنی یک مدرسه شبانه روزی در حالی در کورین دزاپ زده شد که پروژه های قبل هنوز به اتمام نرسیده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۶ اسفند ماه ۹۹، در حالی کلنگ یک مدرسه شبانه روزی در #کورین شهرستان #دزاپ به زمین زده شد که تاکنون پروژه سال های قبل در این منطقه به بهره برداری نرسیده و در هاله ای از ابهام باقی مانده اند.

گفته می شود، کلنگ زنی احداث این مدرسه شبانه روزی با مشارکت نیروی زمینی سپاه و سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به زمین زده شده است.

جمهوری اسلامی با شوهای تبلیغاتی قصد دارد تا با کلنگ زنی های نمادین، سپاه پاسداران را مردمی جلوه دهد، در حالی که ملت بلوچ از ماهیت این ارگان نظامی بیش از پیش آگاه هستند.

اهالی بخش کورین سال هاست با کمبود آب شرب سالم و بهداشتی و اینترنت پرسرعت و مناسب محروم هستند و اقدامی تاکنون انجام نشده است.

با توجه به وعده هایی که از سوی مسئولین در ماه ها و سال های گذشته مبنی بر ارتقای زیرساخت های مخابراتی و رفع مشکل کمبود آب داده شده، اما تاکنون اقدامی عملی انجام نشده است.

بسیاری از اهالی بخش کورین معتقدند که کلنگ زنی های نمادین با عدم بهره برداری و اتمام پروژه ها به درد مردم نمی خورد و به جای این کارها باید مشکلاتی که سال ها شهروندان این منطقه با آن دست و پنجه نرم می کنند مرتفع شوند.