جمهوری اسلامی برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات از ارسال تیم های پزشکی به مناطق بلوچستان بدون رعایت پروتکل ها اقدام کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده تا او برای خریدن اعتبار و تشویق شهروندان به حضور در انتخابات از اقدامات گوناگون استفاده کند.

در این راستا، جمهوری اسلامی یک تیم پزشکی از طرف آستان قدس رضوی به منطقه جلگه #چاه_هاشم شهرستان #دلگان برای ویزیت رایگان بیماران فرستاده است.

در حالی این تیم پزشکی در این منطقه مستقر شده که در سایه گسترش شیوع مجدد کرونا، هیچگونه پروتکل و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشده است.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به ارزش های انسانی و بی تفاوت نسبت به جان و سلامت شهروندان، تنها به فکر شوهای تبلیغاتی در بلوچستان است.