الکسی ناوالنی گفته از مسئولین زندان روسیه به دلیل عدم در اختیار قرار دادن قرآن به او شکایت خواهد کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، آلکسی ناوالنی، منتقد سرشناس پوتین که در روسیه زندانی است می‌گوید از مسئولین زندان به خاطر اینکه یک جلد قرآن ارسالی را در اختیارش قرار نداده اند به دادگاه شکایت خواهد کرد.

او در یک پست اینستاگرامی نوشته است:‌ “موضوع سر این است که آنها قرآنم را به من نمی‌دهند، این کار مرا عصبانی می کند.”

وی در ادامه پست خود نوشته است: “از همان اول زندانی شدنم، فهرستی از کار هایی را برای رشد خود ترتیب دادم که سعی می کنم در زمان محکومیت آن هارا اجرا کنم. یکی از آن مطالعه و درک عمیق قرآن و سنت پیامبر است.”