معترضان بلوچ تابلوی قاسم سلیمانی را در یکی از بلوارهای #دزآپ شکستند.

به گزارش رصد بلوچستان، تابلوی به نام بلوار “قاسم سلیمانی” که در ورودی بلوار رسالت سابق در #دزآپ نصب شده بود، توسط معترضان بلوچ شکسته شد.

بلوار رسالت در ماه های اخیر به بلوار قاسم سلیمانی تغییر نام پیدا کرده است.

معترضان بلوچ براین باورند که خیابان‌های بلوچستان باید به نام قهرمانان بلوچستان باشد و از گذاشتن نام عوامل جمهوری اسلامی بر آنها خودداری شود.

معترضان بلوچ اعلام کردند که تکرار هرگونه تغییر اسامی خیابان ها و بلوار شهرهای بلوچستان، دیگر تحمل نخواهد شد و آنها را شکسته و از بین خواهند برد.