جمهوری اسلامی هر بشکه بنزین به کشورهای دیگر را با کمتر از ۴ دلار صادر کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، وب سایت «نفتی ها» بر اساس اسنادی که دست یافتند خبر دادند که جمهوری اسلامی هر بشکه بنزین را با قیمت کمتر از ۴ دلار به کشورهای دیگر صادر کرده است.

در گزارش این وبسایت آمده که «شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی در خرداد ماه سال گذشته هر بشکه بنزین را به کمتر از ۴ دلار صادر کرده است.»

بر اساس این گزارش، یعنی فروش هر لیتر بنزین به واسطه گران برای صادرات به نرخ ۵۰۰ تومان بوده است.

این در حالیست که در دی ماه سال ۹۸، جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰۰ نفر را به دلیل اعتراض شهروندان به افزایش قیمت بنزین به ۳ هزار تومان در جغرافیای ایران قتل عام کرد.