شهروندان دزاپ می گویند قبض های نجومی بدون قرائت کنتور آب صادر می شوند.

به گزارش رصد بلوچستان، شهروندان اهل #دزاپ علاوه بر بحران کرونا با صدور قبض های نجومی آب که بدون قرائت کنتور صادر می شوند در تنگنا قرار دارند.

قبض های نجومی آب در حالی برای شهروندان صادر شده که در ماه های اخیر قبض آنها ۵۰ هزار تومان بوده و هم اکنون به بیش از ۳ میلیون رسیده است.

صدور قبض های نجومی بدون قرائت کنتور انتقاد شهروندان اهل #دزاپ را به همراه داشته است که مسئولین آبفا اعلام کردند که این مبلغ از تهران تخمین زده شده است.

جمهوری اسلامی با سوء مدیریت خود شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است و پاسخگوی شهروندان در ارائه قبض های نجومی نیست.