جمهوری اسلامی با عدم نظارت بر دستگاه های اجرایی، شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، پس از صدور قبض های نجومی برای شهروندان بخش #بنت شهرستان #گیه، اداره برق قبض های نجومی برای مشترکان #سراوان نیز صادر کرده است.

افزایش چند برابری قبض های برق در حالی صادر شده که گلایه و انتقاد شدید شهروندان را به همراه داشته است.

یکی از اهالی #سراوان در این مورد گفت: “قبض برق در هر دوره برای ما ۲۰ و حداکثر آن ۵۰ هزار تومان بوده است، اما در این دوره افزایش چند برابری داشته است.”

این شهروند افزود: “هیچ گونه وسایل برقی دیگری نیز به لوازم منزل اضافه نشده است، اما قبض برق با افزایش چند برابری صادر شده است.”

همچنین پیامک هایی تهدیدآمیز مبنی بر مشمول قرار گرفتن مشترکان در افزایش تعرفه سالانه برق ارسال شده است.

صدور قبض های نجومی برق برای شهروندان در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی شهروندان را به شدت ناراضی کرده و آنها خواستار بررسی و رفع این معضل توسط مسئولین هستند.