جمهوری اسلامی عامل شیوع کرونا در بلوچستان و سیستان است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی به بهانه تنظیم قیمت اقلام غذایی در بازار، با عدم برنامه مناسب موجب شلوغی و ازدحام جمعیت در شهرهای مختلف و در شرایط حاد کرونایی شده است.

دلگان یکی از ده ها شهر بلوچستان و سیستان است که اهالی آن به دلیل فقر تحمیلی توسط جمهوری اسلامی مجبورند در صف هایی حضور داشته باشند که احتمال به خطر افتادن سلامت آنها دور از انتظار نیست.

این در حالیست که این روغن و برنج هایی که جمهوری اسلامی برای شهروندان در نظر گرفته کیفیت لازم را ندارد.

یکی از شهروندان در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”روغن هایی که جمهوری اسلامی برای طرح تنظیم بازار در نظر گرفته درجه ۲ و سه بوده و کیفیت لازم را ندارد، به همین دلیل است که آنها را نسبت به بازار ده هزار تومان ارزان تر به مردم می فروشد.“

این شهروند افزود: ”برنج های در نظر گرفته شده نیز کیفیت ندارد و اگر به کیفیت آن نگاه شود متوجه خواهیم شد که پلاستیکی است و برنجی در کار نیست که مردم را فریب می دهند.“

با توجه به تاکید مسئولین بهداشت مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم ایجاد تجمعات، مسئولین بهداشت و محیط تنها شهروندان و کسبه را تحت فشار قرار میدهند و اقدام و برخوردی با دستگاه های دولتی و مکان های عرضه اقلام طرح تنظیم بازار صورت نمی دهند.