ازدحام و شلوغی برای دریافت اقلام غذایی در کلات مرکز شهرستان سرباز ادامه دارد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، شهروندان شهرستان سرباز در صف های کرونایی برای دریافت مرغ بدون رعایت پروتکل ها حضور داشتند.

این صف ها در شهرهای بلوچستان با مدیریت جمهوری اسلامی به دلیل کمبود اقلام همچنان ادامه دارد.

همچنین افزایش قیمت کالا و اجناس نیز یکی دیگر از علت های تشکیل صف های شلوغ در بلوچستان است.

با توجه به شیوع کرونای انگلیسی در بلوچستان، این صف ها که بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط جمهوری اسلامی ایجاد می شود، جان و سلامت شهروندان را تهدید می کند.

مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی باعث شده شهروندان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کنند.