اختلاف دو طایفه بلوچ با حضور و پادرمیانی علما به صلح انجامید.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰، اختلاف دو طایفه بلوچ در #بنگلان #مملکت_بلوچستان به صلح و سازش منجر شد.

گزارش شده است اختلاف این دو طایفه با حضور “مولانا راشد بندار و مولانا موسی دژکام” به همراه جمع دیگری از روحانیون اهل سنت منطقه بنگلان مملکت بلوچستان به صلح و سازش انجامیده است.

بر اساس این گزارش، این دو طایفه بلوچ در منطقه #گابریک از توابع بنگلان، با پادرمیانی روحانیون، اعضای شورای حل اختلاف و معتمدین، مشکلات و اختلافات خود را کنار گذاشته و با یکدیگر صلح کرده اند.

لازم به ذکر است، از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۶ جلسه صلح و سازش بین طوایف بلوچ در مناطق مختلف مملکت بلوچستان برگزار شده است.