روز گذشته ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، دو طایفه «رئیسی» و«بلوچ لاشاری» با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان در شهرستان نیکشهر صلح و سازش کردند.