ماموران نظامی علی خامنه ای کارگران بلوچ در شهر کهریزسنگ اصفهان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ماموران شهرداری #کهریزسنگ اصفهان به همراهی ماموران نظامی در فلکه این شهر کارگران بلوچ را که منتظر پیمانکاران خود بودند مورد ضرب و شتم قرار دادند.

کاگران بلوچ که به دلیل نبود شغل مناسب در بلوچستان مجبور به رفتن به شهر کهریزسنگ شدند توسط ماموران مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفتند.

گفته می شود ماموران نظامی در سطح شهر کهریزسنگ به دنبال شهروندان بلوچ هستند و بسیاری از آنها را در خیابان های این شهر مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

براساس این گزارش، همچنین ماموران نظامی به یک منزل مسکونی که ساکنان آن بلوچ بودند چهار نفر را بدون دلیل و حکم قضایی بازداشت کردند و پس از ساعت ها در بازداشتگاه آزاد کرده اند.

فشارهای فراقانونی ماموران نظامی در حق شهروندان بلوچ در شهرهای جغرافیای ایران در ماه های اخیر نیز گزارش شده بود.

شهروندان بلوچ به دلیل نبود شغل مناسب، بسته شدن مرزهای بلوچستان توسط سپاه و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی به شهرهای دیگر مهاجرت کردند که حکومت علی خامنه ای با اقدامات فراقانونی خود آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد.