یکی دیگر از اعضای گروه جیش العدل به نام طارق نوتیزهی شب گذشته سه شنبه ۸ اسفند در منزل شخصی اش در شهر دالبندین بلوچستان شرقی توسط افراد ناشناس ترور شد.

پیش از این ایوب گهرامزهی در کراچی ترور ‌و کشته شده و اسماعیل شه بخش در ماشکید مورد حمله قرار گرفت و خودش زخمی و یکی از همراهانش کشته شد.

صاحب نظران این وقایع را به یک همکاری پشت پرده پاکستان با ایران پس از حملات این گروه به پاسگاه راسک و سپس موشک پراکنی ایران و پاکستان به یکدیگر مرتبط میدانند.