ابوترابی گفت: «استان‌های بلوچستان و سیستان، كرمان و اصفهان بر اساس طرح نمایندگان قرار است تقسیم شوند. این طرح از دو سال پیش توسط نمایندگان ارائه شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی از تقسیم بلوچستان و سیستان، اصفهان و کرمان خبر داد.

ابوترابی گفت: «این طرح از حدود دو سال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح و به كمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع داده شده است. این طرح درباره سه استان بزرگ و پهناور جغرافیای ایران است.»

وی درباره قانون تقسیمات كشوری اظهار كرد: «این قانون چند بار بروزرسانی شده است اما همچنان نواقصی دارد. دولت در این زمینه در حال تهیه یک لایحه جامع است و مجلس منتظر ارسال این لایحه از سوی دولت است. در كنار آن یک طرح مهمی در دستور كار قرار دارد كه تحول بنیادینی در نظام اداری و حكمرانی كشور ایجاد می كند كه به آن مردمی سازی حكمرانی یا مدیریت جامع شهری و روستایی گفته می شود.»

عضو كمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تاكید بر ضرورت كاهش بروكراسی اداری در استان ها گفت: «استان های سیستان و بلوچستان، كرمان و اصفهان بر اساس طرح نمایندگان قرار است تقسیم شوند. این طرح از دو سال پیش توسط نمایندگان ارائه شده است و در حال حاضر در نوبت صحن قرار دارد و مراحل قانونی آن كاملا طی شده است.»

نمایندگانی چون “حبیب الله دهمرده” و “حسینعلی شهریاری” علنا موافق با طرح تقسیم استان هستند و دیگر نمایندگان نیز با سکوت خود و عدم مخالفت، موافقت خود را تلویحا اعلام کرده اند.

اجرای طرح تقسیم استان می تواند مضرات زیادی برای مردم بلوچ بویژه علما و روحانیون داشته باشد که از مهم ترین آن می توان به عدم اجازه سفر مولانا عبدالحمید به مناژطق دیگر اشاره کرد. چنانچه از ورود مولانا عبدالحمید به رمشک توسط حکومت جلوگیری شد.