مجلس خامنه ای برای سرکوب بیشتر رسانه ها، طرح جدیدی را ارائه کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مجلس علی خامنه ای با ارائه طرحی انتشار اخبار رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم جمهوری اسلامی را ممنوع اعلام کرد.

در ادامه سرکوب رسانه‌ها، مجلس حکومت جغرافیای ایران یک‌شنبه ۲۹ فروردین، طرحی را با امضای ۴۱ نماینده ارائه کرده است که بر اساس آن از این پس انتشار اخبار رسانه‌های حامی تحریم رژیم ایران ممنوع خواهد شد و تخطی کردن از این طرح از سوی رسانه‌ها مشمول «مجازات» است.

در ادامه این طرح آمده است که از ورود خبرنگاران آمریکایی و انگلیسی به جغرافیای ایران جلوگیری خواهد شد.

جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای حداکثری، وضعیت خود را به شدت بغرنج دیده و آخرین اقدامات خود را برای تسلط بر حکومت در حال بکارگیری است.