سپاه پاسداران به بهانه طرح «رزاق» سوخت بری را در انحصار خود درآورده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای در انحصار درآوردن کار سوخت بری در مرزهای بلوچستان طرح «رزاق» را در شهرستان #سراوان به اجرا درآورده که عملا مردم بلوچ از درآمد حاصل از آن کنار گذاشته می شوند.

این طرح در حالی به اجرا درآمده که سوخت بران بلوچ با وجود انتقال گازوییل به نقاط صفر مرزی سود چندانی حاصل نخواهند کرد.

سپاه پاسداران با فروش سوخت به سوخت بران بلوچ در واقع به آنها کرایه بار خواهد داد و سوخت بران در آن سوی مرز نیز مجبورند که سوخت خود را به ارتش پاکستان بفروشند.

به گفته سوخت بران سراوانی، «سپاه با همکاری صاحبان مندی گازوییل را به سوخت بران بلوچ میفروشند و در آن سوی مرز به ارتش پاکستان تحویل می دهند که درآمدی برای خودروهای سوخت بر ندارد.»