طرح رزاق سپاه پاسداران تاکنون منفعتی برای سوخت بران بلوچ نداشته و تنها به کام نیروهای نظامی بوده است.

به گزارش رصد بلوچستان، نیروهای نظامی علی خامنه ای در مرز #روتک شهرستان #میرجاوه سوخت بران بلوچ را که دارای کارت «طرح رزاق» هستند مورد آزار و اذیت قرار می دهند و از آنها اخاذی می کنند.

گفته می شود که سپاه پاسداران و تعزیرات خبر داده خودروهای سوخت بری که کارت «طرح رزاق» دارند هیچگونه جریمه و توقیفی نخواهند شد و می توانند تردد کنند.

براساس این گزارش، با وجود ادعای سپاه پاسداران و تعزیرات حکومتی، پلیس راه و نیروهای نظامی شهرستان #میرجاوه اقدام به توقیف خودروهای سوخت بر و اخاذی از راننده های آنها می کنند.

این اقدام ماموران نظامی علی خامنه ای موجب انتقاد و نارضایتی شدید سوخت بران بلوچ شده است.

طرح رزاق که سپاه پاسداران آن را اجرا کرده باعث بیکاری صدها تن از سوخت بران در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی شده است.