جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به بهانه «طرح رزاق» سوخت های مردم بلوچ را مصادره و راه ارتزاق آنها را مسدود می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، ماموران امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به بهانه «طرح رزاق» سپاه، از کشف و ضبط ۱۱۶ هزار لیتر سوخت به نام «قاچاق» در شهرستان های #سوران و #دزاپ خبر دادند.

سپاه پاسداران به بهانه ساماندهی سوخت بران و خرید و فروش سوخت به صورت «قانونی» «طرح رزاق» را به اجرا درآورد.

اما این طرح باعث بیکاری بسیاری از سوخت بران در شرایط بد معیشتی و اقتصادی شده است. همچنین این طرح در مرز شمسر سراوان باعث کشته و زخمی شدن بیش از ۳۷ سوخت بر بلوچ توسط ماموران سپاه در ۴ اسفند ماه ۹۹ شد.

رسانه های جمهوری اسلامی اعلام کردند که طی ۴۸ ساعت عملیات مأموران انتظامی شهرستاهای #سوران و #دزاپ، در مجموع ۱۱۶ هزار و ۴۱۰ لیتر سوخت کشف و ضبط شده است.

جمهوری اسلامی همچنان برای فشار حداکثری به سوخت بران، اموال آنها را به بهانه «قاچاق سوخت» مصادره می کند.