س.پاه پاسداران به بهانه «طرح رزاق» مرزها را پلمپ کرده و به بلوچ ها اجازه کسب و کار نمی دهد.

به گزارش رصد بلوچستان، سوخت بری در مرزهای بلوچستان تنها راه امرارمعاش مردم بلوچ بود که توسط س.پاه پاسداران به بهانه طرح رزاق از آنها گرفته شد.

س.پاه برای این که بتواند سوخت بری را در انحصار خود درآورد خبر از «طرح رزاق» داد تا سوخت بران بتوانند از طریق کارت هایی که برای آنها در نظر گرفته می شود بدون نگرانی اقدام به سوخت بری کنند.

طبق این گزارش، پس از ثبت نام سوخت بران و مردم بلوچ در این طرح، مشخص شد که س.پاه تنها برای نیروهای غیربومی و عوامل وابسته به خود کارت تردد مرزنشینی یا همان «طرح رزاق» را صادره کرده و بلوچ ها از آن بی بهره هستند.

گفته می شود اکنون س.پاه اعلام کرده، افرادی که کارت تردد را داشته و فوت شدند، کارت آنها باطل و افراد جدید جایگزین آنها خواهند شد که تنها شامل افراد خاصی می شود و مرزنشینان #جالق و سراوان و مناطق دیگر مشمول آن نمی شوند.

این طرح جدید باعث اختلاف بین سران طوایف و ظریفی فرمانده نیروی زمینی س.پاه و سرهنگ مالدار فرمانده س.پاه سراوان شده است.

جمهوری اسلامی و س.پاه به نام اجرای طرح رزاق و بستن مرزهای بلوچستان عملا تنها راه امرارمعاش مردم بلوچ را بسته و در شرایط بد اقتصادی و معیشتی آنها را در مضیقه قرار داده است.