سهمیه سوخت کامیون و مینی‌بوس‌ها در شهرستان بنگلان به دلیل عدم نصب سامانه سیپاد قطع شده است.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عدم نصب سامانه سیپاد بر روی کامیون و مینی‌بوس‌ها در شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان باعث قطعی سهمیه سوخت آنها شده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: «سهمیه سوخت کامیون‌ها در شهرستان بنگلان از جمله شهر #لیردف به دلیل عدم نصب سامانه سیپاد قطع شده است.»

براساس این گزارش، مسئولان شهرستان بنگلان اعلام کردند تا زمانی که کامیون داران این سامانه را نصب نکنند به آنها سوخت تعلق نمیگیرد.

کامیون‌داران شهرستان بنگلان در اعتراض به این طرح به مدت سه روز با وجود جو شدید امنیتی در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند. کامیون‌داران پس از سه روز تجمع، توسط نیروهای نظامی تهدید به بازداشت و پرونده سازی شده بودند.

این اعتراضات پس از آن شکل گرفته بود که جایگاه داران سوخت، از عرضه سوخت به کامیون هایی که دستگاه سیپاد را نصب نکردند به دستور استاندار و فرماندار خودداری کرده اند.

گفته میشود در طرح سیپاد، به کامیون ها براساس پیمایش آنها سوخت تعلق میگیرد و سهمیه مینی بوس ها ۱۰۰ لیتر و اتوبوس ۳۰۰ لیتر سهمیه پایه است.