حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استان‌های ساحلی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و احیای سواحل مکران است که با تصویب مجلس، در قالب احکام برنامه هفتم توسعه به قانون تبدیل شده است.»

وی گفت: «براساس طرح استان‌های ساحلی که پس از ۲ سال پیگیری در مجلس تصویب شد، بخش‌هایی از سواحل در اختیار استان‌های توانمند قرار می‌گیرد تا با انتقال صنایع طی فرآیندی تقریبا ۲ دهه‌ای، تراکم جمعیتی مناسب نیز در آنجا شکل بگیرد.»

وی با اشاره به اینکه خامنه ای موضوع احیای سواحل مکران را مطرح کردند، ادامه داد: «ظرفیت‌های فراوانی از جمله ذخایر انرژی نفت و گاز، آب بی پایان، مواد غذایی و خوراک کارخانه‌های صنعتی در سواحل مکران وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.»

وی گفت: «آب، هوا و فرونشست سه مشکل اساسی اصفهان است که باید با ریشه یابی برای حل این مشکلات به دنبال حل واقعی مساله بود. و برای حل این مشکلات گاهی گفتار درمانی و گاهی مُسکن درمانی شده است اما شکل گیری استان های ساحلی می تواند یکی از راه حل های موثر این مشکلات باشند.»